Kurssin toisena aiheena alettiin läpikäymään käsitteitä käyttökonteksti ja palvelumuotoilu. Käyttökonteksilla tarkoitetaan tilannetta, jossa esine/asia on yhteydessä käyttäjään erilaisissa ympäristöissä. Tietoteknisen laitteen testaaminen on suuressa osassa vaikuttamassa lopulliseen käyttäjäkokemukseen. Testaamista tapahtuu monella eri tavalla esimerkiksi. Kehittäjätestauksella(laboratoriotestaus) ja käyttäjien beta testauksella. Beta testaus tarkoittaa, että laite tai ohjelma annetaan käyttäjille käyttöön ja he saavat testata ja raportoida mahdolliset viat. Mielestäni edellämainittu Beta testaus suurella joukolla käyttäjiä on paras mahdollinen testaus/kehittämistapa saada hyvää analyysia suoraan käyttäjiltä.

Käyttökontekstissa on tärkeää arvioida ympäristöä, jossa käyttö loppupeleissä tapahtuu. Esimerkkinä puhelinsovellus voi olla erittäin helppokäyttöinen nuorelle käyttäjälle, joka on syntynyt digitalisaation aikaan, kun taas vanhemmalle ihmiselle se voi olla erittäin epäselvä ja hankalasti käytettävä. Tässä tilanteessa optimointi on tärkeässä osassa kun suunnitellaan  ja suunnataan käytettäväksi. Erilaisia ympäristön "muuttujia" on monia ja niiden välillä joudutaan suunnitteluvaiheessa tasapainottelemaan paljon. 

Palvelumuotoilu käsite tarkoittaa sitä mitä se käsitteenä sanookin eli, miten palveluita muotoillaan. Siinä pyritään optimoimaan palvelukokemus eri käyttäjille. Hyvässä palvelumuotoilussa otetaan huomioon käyttäjän tarpeet ja toiveet. Päivän aikana törmäämme paljon erilaisiin palvemuotoiluihin, kuten esimerkiksi nettikaupan käyttäminen, ruokien tilauspalvelu, lääkäriajan varauspalvelu, oppimisympäristöpalvelut ja postipalvelut(smartpost).

Käyttökontekstin ja palvelumuotoilun tarkasti suunnittelu ja hyvä käyttäjäkokemus takaavat onnistuneen lopputuloksen eri laitteille, ohjelmistoille ja palveluille.