Käyttäjätutkimus ja menetelmät

Käyttäjätutkimus toimii melkein tärkeimpänä vuorovaikutuksen osa-alueena ihmisen ja tietokoneen välillä (HCI). HCI eli (human-computer interaction) toimii yhtenä keskeisimmistä tutkimusalueista tietojenkäsittelytieteissä. Tutkimuksiin valitaan joukko, jossa hajonta määritetään eri tieteenalojen periaatteiden mukaisesti, jotta lopputulos tutkimuksessa olisi mahdollisimman realistinen.

Käyttäjätutkimusta on tärkeä toteuttaa paljon, koska eri laitteiden, ohjelmien, sovellusten jne. kehittäjät ovat ohjelmistokehittäjiä ja he eivät välttämättä mieti vuorovaikutustilannetta samalla lailla, kuten esimerkiksi ulkopuolinen käyttäjäasiantuntija. Käyttäjätutkimuksen asiantuntija kiinnittää huomion seuraavanlaisiin asioihin: käyttäjäryhmä, ikä, suhteet, tarpeet, osaaminen ja niin edelleen. Kenttätutkimus on hyvä esimerkki asiantuntijalla kerätä tietoa omiin kategorioihin. Tällaisia kentällä tapahtuvia käyttäjätutkimuksia voisi olla esimerkiksi pari-, ryhmäkeskustelut, käyttäjätapahtuma ja käyttäjän itse laatima päiväkirja.

Etnografiassa kerätty tieto on saatu kenttätyöstä ja siitä laaditaan tiivistelmäkuvaus, kun taas etnometodologiassa tarkastellaan paljon tarkemmin käyttäjän arkipäiväistä elämää ja testattavan asian toimivuutta siinä ympäristössä. Esimerkkinä etnografiassa voisi toimia ryhmäkeskustelun tiivistelmä ja etnometodologiassa istunnon pöytäkirja (tarkka kuvaukseltaan).

Tänä päivänä on alettu ymmärtää paremmin sitä, ettei ilman todellista käyttäjätutkimusta saada hyvää lopputulosta käyttökokemuksen kannalta. On siis opittu niiltä ajoilta, kun kehittäjät ottivat itse kehittämänsä asian käyttötestiin ja palaute tuli ainoastaan tiimiltä itseltään. Nykypäivänä käytetään paljon käytettävyysasiantuntijoita, jotka keräävät kaiken mahdollisen tiedon käyttäjiltä. Asiantuntijoiden avulla tuotekehityksessä osataan reagoida ongelmakohtiin ja pitää käyttäjät tyytyväisenä, kun vaatimukset on täytetty oikein. Paras kehitys on sellaista, joka on jatkuvaa. Jatkuva kehitys vaatii perustukseksi vankan käyttäjäkunnan.